Disclaimer

Disclaimer voor Onlinecasinobeoordeling.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Onlinecasinobeoordeling.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Online Casino Beoordeling. In deze disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud we de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Online Casino Beoordeling is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Online Casino Beoordeling.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat we streven naar een zo precies mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Online Casino Beoordeling te mogen claimen of te veronderstellen.

Online Casino Beoordeling streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of fout zijn, dan kunnen we daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Online Casino Beoordeling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar we via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de recentste versie van de disclaimer van Onlinecasinobeoordeling.nl op deze pagina.