Privacy verklaring

In deze privacy verklaring staat beschreven op welke manier uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen deze gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 1 augustus 2019

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze verklaring, dan kunt u altijd contact opnemen via het contactformulier op deze website of door een e-mail te sturen naar info@OnlineCasinoBeoordeling.nl

Welke gegevens worden verzameld?

Neemt u contact met ons op, dan is uw e-mailadres en naam voldoende. Ter beveiliging van deze website en het bijhouden van bezoekersstatistieken, wordt mogelijk ook uw IP_adres geregistreerd. OnlineCasinoBeoordeling.nl bouwt geen profielen voor advertentiedoeleinden en zal nooit om gegevens vragen anders dan:

  • Land
  • Ip-adres

Bijzondere / gevoelige gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via michel@OnlineCasinoBeoordeling.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde gegevensverwerking

OnlineCasinoBeoordeling.nl neemt geen geautomatiseerde beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Waar worden deze gegevens bewaard en beveiligd?

Gegevens worden op twee locaties opgeslagen en degelijk beveiligd:

Opslag: In de database
Beveiliging: de database is beveiligd met een versleuteld wachtwoord. Toegang tot het beheergedeelte van de database is beveiligd met een afwijkend wachtwoord. Toegang tot de server waarop de database draait is vervolgens ook beveiligd met wederom een afzonderlijk wachtwoord. Al deze wachtwoorden zijn alleen bekend de beheerder van de database, de server en het hostingbedrijf.

Opslag: Spreadsheet
Beveiliging: Het spreadsheet met persoonsgegevens is versleuteld opgeslagen. Uitsluitend de eigenaar van OnlineCasinoBeoordeling.nl heeft toegang tot dit bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden op nadrukkelijk verzoek van betrokkenen

Waarom worden deze gegevens verzameld?

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

OnlineCasinoBeoordeling.nl volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Wie heeft inzage in de gegevens?

Google (bezoekersstatistieken)
Statscounter (Bezoekerstatistieken)

Periode waarin de gegevens worden bewaard

  • Google (20 jaar)
  • Statscounter (2 jaar)

Uw rechten

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kan ons hiervoor contacteren via de contactpagina van deze website of via het e-mailadres dat u bovenaan deze privacy verklaring vindt Let op: om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door OnlineCasinoBeoordeling.nl. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt op elk gewenst moment de toestemming voor het bewaren of verwerken van uw gegevens intrekken.

Weigeren verstrekken van gegevens

OnlineCasinoBeoordeling.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van OnlineCasinoBeoordeling.nl via e-mail. Uw gegevens zullen hierbij nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan OnlineCasinoBeoordeling.nl de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met OnlineCasinoBeoordeling.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Cookies

OnlineCasinoBeoordeling.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. OnlineCasinoBeoordeling.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven. Meer informatie over welke cookies door wie worden geplaatst, vindt u in onze cookie verklaring.

Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toezicht houdt op correcte naleving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens.